Hướng dẫn sử dụng


- Nếu chưa có Tài khoản đăng nhập, mời Quý khách tạo tài khoản mới.

- Tài khoản mới sẽ được 1 ngày dùng thử miễn phí để trải nghiệm chất lượng thông tin.

- Tài khoản dùng thử truy cập được đầy đủ các thông tin nhà, SĐT chính chủ…phần “địa chỉ nhà” sau khi gia hạn sẽ tự động hiển thị.

- Nguồn thông tin gồm 2 phần:

 + Chính chủ : Thông tin đã được xác nhận chính chủ, đầy đủ thông tin, địa chỉ nhà…

 + Tin nhanh : Thông tin sơ cấp bao gồm cả Môi giới và Chính chủ ( 5%), đảm bảo yếu tố về tốc độ tìm kiếm

- Để chuyển đổi 2 dạng tin chỉ cần Click vào Chuyển “chính chủ”, “tin nhanh” trên màn hình hiển thị.

- Chọn lọc thông tin thuận tiện hơn bằng các công cụ tìm kiếm theo Quận, diện tích, khoảng giá, ”tìm theo từ khoá”…